ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะการชำระเงิน

ผู้สมัครหลักสูตรในเวลาราชการสามารถเช็คสถานะการชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะไม่เปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-2183505

14-05-2019 11:41

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคปีปลายศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 

( ดูรายละเอียดวันปิดรับสมัครของแต่ละสาขาในรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละสาขา )
 

02-09-2019 16:43

ลงทะเบียน

หากผู้สมัครเคยลงทะเบียนในระบบแล้ว

สามารถใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

03-09-2019 08:32

ข้อควรระวัง

สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

** หากมีการยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนธนาคารในการชำระเงินได้

25-10-2019 09:49