ยินดีต้อนรับ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะการชำระเงิน

ผู้สมัครหลักสูตรในเวลาราชการสามารถเช็คสถานะการชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะไม่เปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-2183505

14-05-2019 11:41

กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รอบที่1 ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ - 31มีนาคม 2562

รอบที่2 ตั้งแต่วันที่ 8เมษายน -10พฤษภาคม 2562

รอบที่3 ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2562

(วันสุดท้ายระบบปิดรับสมัครเวลา 15.00น.)
หมายเหตุ สืบค้นสาขาวิชาที่เปิดรับ และสมัคร รอบที่ 3 ได้ ตั้งแต่ในวันที่ 17 พ.ค. 2562

 

14-05-2019 16:31

เลือกสาขา

ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องเขียนคำร้องเลือกสาขาวิชา

ที่ one stop service ชั้นM1 อาคารจามจุรี10 บัณฑิตวิทยาลัย

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จึงจะมีเลขประจำตัวใหม่ทันตามกำหนด

09-07-2019 09:35

ข้อควรระวัง

สำหรับหลักสูตรในเวลาราชการผู้สมัครสามารถชำระเงินด้วยวิธีนำจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

31-01-2019 13:48